K

Assessorament legal conjuntament
amb el social doncs treballem amb
i per a les persones

 

GRINYÓ–GIMENO és el primer i únic despatx del país especialitzat en discapacitat (salut mental, intel·lectual i gent gran), les seves famílies, i també en l’assessorament integral a les entitats tutelars o de suport (fundacions i associacions).
Treballem conjuntament amb la figura indispensable del treballador/a social.

 

 

Equip d’adocats i treballadors socials especialitzats en:

SALUT MENTAL / PATOLOGIA DUAL
ADDICCIONS
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I FÍSICA
ENVELLIMENT

 

 

PERSONES/FAMÍLIES

Mesures cautelars
Provisió de suports
Reintegració
Recerca d’entit tutelar
Pensions + Prestacions
Acompanyaments
Oci
Recerca d’habitatge
Divulgació
Planificació del futur
-Testaments
-Herències
-Poders
Patrimoni protegit (el gran desconegut)

 

PREGUNTES FREQÜENTS

Com preparem el futur?
-Tenim por de proposar a la filla un sistema de suport.
-Quin és el millor testament en aquests casos?
-Beneficis fiscals.

ENTITATS

Inventaris
Rendicions
Excuses
Remocions
Escrits jutjats
Formació específica a professionals Llei 8/2021 i Deret Llei 19/2021
Atenció directa i presencial

 

PREGUNTES FREQÜENTS

-Qui és el titular de la P.F?
-Confusió excusa-remoció
-Abast de la sentència: el curador pot actuar unilateralmente en els comptes?
-El banc no ens deixa actuar!
-Retribució de càrrec
-Art i part. Conflicte d’interessos.
-Compromís assistencial. Què és?

K

També assessorem a les entitats en la
transcendent presa de decisions.

advocats-assessorament-dret-legal-social-tercer-sector

GRINYÓ–GIMENO
posa a disposició dels seus clients els departaments següents:

⏤FAMÍLIA
Adopcions, separacions, divorcis i ruptures de parelles estables, amb i sense fills.

⏤IMMOBILIARI
Clàusules terra “cláusula suelo”, Planificació d’operacions sobre
immobles, assessorament i negociació. Lloguer d’immobles i procediments de desnonament. Dissolució de condominis i tot tipus de procediments relacionats amb comunitats de propietaris o propietat horitzontal. Aportació de cartera de compradors/inversors.

⏤SUCCESSORI
Estudi i assessorament testamentari, reclamacions sobre herències i legítimes, negociacions extrajudicials i mediació, actes d’última voluntat, tramitació d’herències i altres procediments vincul·lats amb la successió.

⏤ PERSONES JURÍDIQUES
Constitució de persones jurídiques: associacions, fundacions,
cooperatives… Assessorament legal, comptable i fiscal.

⏤CIVIL I PROCESSAL
Procediments judicials i actuacions en relació a la reclamació de
deutes, procediments societaris i judicis canviaris per impagament de xecs o pagarés. Oligacions i contractes.

⏤PENAL
Procediments judicials i actuacions en relació a tot tipus de delictes contra la vida, integritat física, llibertat, integritat moral, intimitat, honor, violència intrafamiliar, etc. Despatx especialitzat en
causes penals complexes que exigeixen una defensa agressiva.

BANCARI
Reclamació de clàusules abusives.

MEDIACIÓ I ARBITRATGE

REGISTRAL
Inmatriculacions, cancel·lacions, censos,
superfícies. Patents i marques.

EQUIP

SOCIS

Enric Gimeno Balasch

Especialista en Dret processal
(civil, penal y administratiu),
Dret de la persona, immobiliari
i mitjans alternatius
de resolució de conflictes.

Veure més

Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

 A l’any 2013 comença la seva trajectòria professional com advocat col·laborant amb diverses fundacions i associacions del tercer sector. Entre els seus mèrits destaquem la recuperació de la capacitat d’obrar en persones incapacitades en grau total. Promotor i ferm defensor dels drets de les persones amb discapacitat. Imparteix formació a entitats i professionals del tercer sector. Coneix a la perfecció les institucions de protecció personal (assistència, curatela, defensa judicial, patrimoni protegit, etc.). Acreditat en ACP (atenció centrada en la persona) i ètica. A l’any 2019 funda el despatx amb l’advocat Jordi Grinyó.

 Formació acadèmica: Graduat en Dret l’any 2014 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster Oficial d’Advocacia l’any 2016 per la Universitat Oberta de Catalunya. Menció especial en Dret Civil i Família. Treball de màster: Aplicació de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) DE L’ONU a l’ordenament jurídic espanyol.

Jordi Grinyó Martorell

Especialista en Dret d’associacions
i fundacions, Dret de la persona, succcessori i Dret Penal.

Veure més

Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

 Comptabilitza la seva tasca com advocat al despatx amb l’assessorament i consultoria a entitats del tercer sector. Conferenciant i divulgador. Entre els seus mèrits i èxits destaquem ser el primer jurista en aconseguir la recuperació del dret a vot d’una persona amb la capacitat modificada totalment. Col·laborador en la redacció del llibre segon del Codi Civil de Catalunya. A l’any 2019 funda el despatx amb l’advocat Enric Gimeno.

 

Formació acadèmica: Llicenciat en Dret l’any 1991 per la Universitat de Barcelona.

ADVOCATS I PROFESSIONALS

Paula González Gómez

Coordinadora del despatx
i responsable de l’Àrea de
Dret Laboral

Veure més

Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Inicia la seva trajectòria professional al despatx l’any 2019, al departament de dret processal. Disposa d’amplis coneixements i experiència en la defensa jurídica dels interessos dels clients, especialment en l’anàlisi i la resolució de consultes jurídiques de dret de civil i laboral, i en la gestió i coordinació d’equips de treball.

Formació acadèmica: Graduada en Dret l’any 2019 per la Universitat Pompeu Fabra. Màster Oficial d’Advocacia l’any 2021 per la Barcelona School of Management, entitat associada a la Universitat Pompeu Fabra. Curs de Drets Humans al segle XXI a la Barcelona International Summer School.

Germán León Morales

Especialista en Dret Bancari,
Financer i LOPD.

Veure més

Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Compta amb més de 10 anys d’experiència treballant als serveis jurídics de diverses entitats bancàries. Coneix en profunditat els bancs, i els seus productes, des de l’interior. Especialitzat en Dret Bancari i Financer.

Formació acadèmica: Graduat en Dret l’any 2014 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster Oficial d’Advocacia l’any 2016 per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Jennifer Moreno García

Adscrita a l’Àrea de
Dret de la Persona i Assessorament a
entitats del tercer sector.

Veure més

Abans d’incorporar-se al despatx va treballar al Servei de Justícia Gratuïta i al Centre de Medicació, Arbitratge i Conciliació de Barcelona.

Formació acadèmica: Graduada en Dret l’any 2016 per la La Universitat Autònoma de Barcelona. Seminari de Dret Laboral impartit per La Universitat Autònoma de Barcelona. Curs de Centres Penitenciaris impartit per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster Oficial d’Advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment es troba preparant l’examen d’accés a l’advocacia.

Anna Seminario Monllaó

Adscrita a l’Àrea de Dret de
la Persona i Assessorament
a entitats del tercer sector.

Veure més

Graduada en Dret l’any 2020 per la Universitat Pompeu Fabra. Màster Oficial d’Advocacia per la Barcelona School of Management (BSM). Actualment es troba preparant l’examen d’accés a l’advocacia, amb l’especialització de Dret Civil i Dret Mercantil.

Victòria Forment Fortea

Adscrita a l’Àrea de Dret de
la Persona i Assessorament
a entitats del tercer sector.

Veure més

Graduada en Dret i Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2020. Màster Oficial d’advocacia per la Universitat de Barcelona. Actualment es troba preparant l’examen d’accés a l’advocacia.

Max Villena Salarich

Adscrit a l’Àrea de Dret de
la Persona i Assessorament
a entitats del tercer sector.

Veure més

Graduat en Dret l’any 2021 per la Universitat Pompeu Fabra amb Menció especial en Dret Penal. Màster Oficial d’Advocacia per la Barcelona School of Management. Actualment es troba preparant l’examen d’accés a l’advocacia.

JURISTES

Gerard Sarmiento Vélez

Coordinador
de l’Àrea Administrativa.
Adscrit a l’Àrea de Dret Immobiliari
i Administració de Finques.

Veure més

Va iniciar la seva trajectòria professional al despatx l’any 2019, als departaments de Dret Civil i Penal. Presta els seus serveis assistint els advocats del despatx en els judicis i en la redacció de tot tipus d’escrits (demandes, recursos, contractes, etc.). Tanmateix s’encarrega d’acompanyar els clients del despatx davant dels òrgans judicials, notaries, administració, etc.

Formació acadèmica: Graduat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya.

Laura Casadevall Alfar

Adscrita a l’Àrea de
Dret Tributari i Civil.

Veure més

Estudiant de doble grau de Dret i Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat de Barcelona, promoció 2016-2022. Menció especial en Dret de l’Empresa.

 

Miriam Moyano De la Calle

Adscrita a l’Àrea de Dret de
la Persona i Assessorament
a entitats del tercer sector

Veure més

Estudiant de doble grau de Dret i Gestió i Administració Pública a la Universitat de Barcelona, promoció 2016-2022. Seminari de Dret Romà a la Universitat de Barcelona.

Recomano els serveis d’aquest bufet. El tracte és molt humà i proper i fa honor a la branca de la seva especialització de modificación de capacitats.

Destaco la professionalitat de l’Enric Gimeno i de tot el seu equip encapçalat per ell i el Jordi Grinyó. L’atenció rebuda ha sigut Excel·lent i ens sentim molt agraïts.

És un plaer treballar amb persones i advocats tan transparents i propers, i amb un ampli coneixement i experiencia en la seva especialitat.

Xavi PJN

⭐⭐⭐⭐⭐

Despatx d’advocats modern i alhora molt profesional.

Et fan perdre la por que sovint imposen aquests llocs i els tràmits legals.

Han respost als nostres dubtes amb claretat, empatia i un tracte proper la qual cosa s’agraeix ja que els temes que gestionen sovint són doloroso per a les families.

Han resolt la nostra petició amb rapidesa i rigor.

Un agraïment especial al Sr. Enric Gimeno que ens ha acompanyat durant tot el procés.

Comptem amb ells si en el futur necessitéssim gestionar altres temes legals.

Silvia Tost

⭐⭐⭐⭐⭐

Equipo super profesional y resolutivo. Especial agradecimiento al Sr. Gimeno por el trabajo constante y la dedicación extra incluso fuera de horarios. Muy recomendable!!!

Alex Carceller

⭐⭐⭐⭐⭐

@grinyogimenoadvocats